Wat is het PAVA-bewustzijnsmodel

Vervolg

De universele welzijnsfactoren in kaart gebracht

De combinatie van die levenshoudingen die duurzaam geluk genereren, zijn in het PAVA-bewustzijnsmodel heel expliciet gemaakt. Met dit model leer je deze fundamentele levenshoudingen, die altijd en voor iedereen leiden tot meer welzijn en zingeving , in elke situatie versterken. Dit maakt dit kader voor zelfontplooiing tot een van de meest volledige ontwikkelingsmodellen: voor elke meerwaardezoeker, voor pedagogen, hulpverleners, scholen, organisaties en bedrijven. Met het PAVA-bewustzijnsmodel krijg je duidelijk zicht op je sterktes en zwaktes (als mens en als organisatie). Je krijgt daarenboven ook concrete tools om je efficiëntie, levensvreugde en je beleving van zingeving te verhogen.

Duizenden particulieren, hulpverleners en leidinggevenden hebben de voorbije jaren dit diepgaand holistisch ontwikkelingsmodel voor zelfreflectie en bewustwording leren gebruiken als accurate wegwijzer naar duurzaam geluk. Wat ze er vooral in waarderen is de combinatie van eenvoud, duidelijkheid, universele toepasbaarheid, diepgang en het feit dat de principes van de universele spiritualiteit erin geïntegreerd zijn.