Geregistreerd bij de Vlaamse Gemeenschap

GEA is een bij de Vlaamse Gemeenschap geregistreerd opleidingscentrum. Daardoor kan je voor betaling gebruik maken van KMO-portefeuille. Als je zelfstandige bent of als je werkgever achter jouw opleiding staat, sponsort de Vlaamse gemeenschap 30% van het netto-bedrag van de opleidingen die in aanmerking komen voor KMO portefeuille.